Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uiteen gezet welke persoonsgegevens Marktlokaal B.V. verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Marktlokaal B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Breda, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62822683.

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van Marktlokaal B.V. verwerkt

Er worden op verschillende momenten persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, surft op onze website en/of een product bij ons bestelt. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalinformatie, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens, koopgedrag en informatie over uw levensstijl of voorkeuren, zoals uw hobby’s en interesses.

2. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren en te factureren.

b) Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in bijvoorbeeld aankoopgedrag. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

c) Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan uw gegevens in ons klantenbestand. Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

d) Email marketing

Indien u daar mee akkoord bent gegaan gebruiken wij uw emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

e) Social sites

De gegevens worden gebruikt om het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

e) Wet- en regelgeving

Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

3. Toestemming

Door het gebruik van Loveorchids.nl, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Loveorchids.nl en andere websites

Op loveorchids.nl staan een aantal hyperlinks die leiden naar websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

5. Beveiligingsmaatregelen

Wij respecteren de privacy van iedere betrokkene en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis.

Verder spannen wij ons naar redelijkheid in om de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maken wij daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

6. Bewerkers

Er kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik worden gemaakt van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van ons, zullen optreden. Met deze bewerker sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: privacy@loveorchids.nl.

Wij zullen zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

8. Cookies

Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

9. Deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Breda, september 2016